Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мельника емалевих матеріалів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи налагодження вібропомольного устаткування; режим роботи помольного устаткування; співвідношення розмірів куль для приготування емалевого шлікеру; номенклатуру, сорти та якість всіх матеріалів, які входять в склад емалі та домішок на помел; технічні вимоги до готових грунтів і емалей; порядок видавання на робоче місце та облік емалей, що застосовує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розмелює емалеві матеріали на вібропомольних установках. Стежить за вібропомелом. Перевіряє якість матеріалів, які завантажує. Дозує та зважує фрити і матеріали. Перевіряє стан футерування і куль в кульових млинах. Визначає тонкість помелу. Пускає та зупиняє вібропомольні установки та інше помольне устаткування. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.