Інструкція для посади "Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мельника емалевих матеріалів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і способи налагодження вібропомольного устаткування;
      - режим роботи помольного устаткування;
      - співвідношення розмірів куль для приготування емалевого шлікеру;
      - номенклатуру, сорти та якість всіх матеріалів, які входять в склад емалі та домішок на помел;
      - технічні вимоги до готових грунтів і емалей;
      - порядок видавання на робоче місце та облік емалей, що застосовує.

1.4. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розмелює емалеві матеріали на вібропомольних установках.

2.2. Стежить за вібропомелом.

2.3. Перевіряє якість матеріалів, які завантажує.

2.4. Дозує та зважує фрити і матеріали.

2.5. Перевіряє стан футерування і куль в кульових млинах.

2.6. Визначає тонкість помелу.

2.7. Пускає та зупиняє вібропомольні установки та інше помольне устаткування.

2.8. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мельник емалевих матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.