Категорія - Професіонали |  Галузь - Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів
Інструкція для посади "Інженер з електрохімічного захисту I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з електрохімічного захисту II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи установок з електрохімічного захисту трубопроводів і металевих споруд від корозії; правила технічної експлуатації установок електрохімічного захисту від корозії; будову установок електрохімічного захисту; знання з електротехніки, основи економіки, організації виробництва, праці та керування; основи трудового законодавства; навички роботи з персоналом; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну роботу всіх пристроїв електрохімзахисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії. Здійснює технічне, оперативне і методичне керівництво службою (дільницею або бригадою) з захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії. Організовує виконання робіт з контролю за ступенем захищеності від корозії трубопроводів і підземних металевих споруд, камерального оброблення з виданням рекомендацій щодо обстеження стану захисту трубопроводів від корозії, обстеження джерел блукаючих струмів; здійснює корозійне обстеження трубопроводів, вимірювання питомого електричного опору ґрунтів, визначення дефектів в ізоляційному покритті. Здійснює електричні вимірювання на установках електрохімічного захисту; контролює ефективність захисту підземних споруд сучасними методами. Бере участь у роботі комісій з розслідування причин аварій трубопроводів від зовнішньої корозії. Бере участь у роботах з проектування, будівництва та експлуатації засобів ЕХЗ; розробляє технічні завдання на проектування. Бере участь у робочих комісіях з приймання підземних трубопроводів і металевих споруд при здаванні їх у експлуатацію. Забезпечує заміну, ремонт установок ЕХЗ, які вийшли з ладу, веде облік і аналіз причин відмов у роботі цих засобів. Здійснює технічну підготовку персоналу. Веде технічну документацію та звітність згідно з установленою формою.