Інструкція для посади "Інженер з електрохімічного захисту I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з електрохімічного захисту I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з електрохімічного захисту II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються роботи установок з електрохімічного захисту трубопроводів і металевих споруд від корозії;
      - правила технічної експлуатації установок електрохімічного захисту від корозії;
      - будову установок електрохімічного захисту;
      - знання з електротехніки, основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Інженер з електрохімічного захисту I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з електрохімічного захисту I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з електрохімічного захисту I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з електрохімічного захисту I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу всіх пристроїв електрохімзахисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії.

2.2. Здійснює технічне, оперативне і методичне керівництво службою (дільницею або бригадою) з захисту трубопроводів і підземних металевих споруд від корозії.

2.3. Організовує виконання робіт з контролю за ступенем захищеності від корозії трубопроводів і підземних металевих споруд, камерального оброблення з виданням рекомендацій щодо обстеження стану захисту трубопроводів від корозії, обстеження джерел блукаючих струмів; здійснює корозійне обстеження трубопроводів, вимірювання питомого електричного опору ґрунтів, визначення дефектів в ізоляційному покритті.

2.4. Здійснює електричні вимірювання на установках електрохімічного захисту; контролює ефективність захисту підземних споруд сучасними методами.

2.5. Бере участь у роботі комісій з розслідування причин аварій трубопроводів від зовнішньої корозії.

2.6. Бере участь у роботах з проектування, будівництва та експлуатації засобів ЕХЗ; розробляє технічні завдання на проектування.

2.7. Бере участь у робочих комісіях з приймання підземних трубопроводів і металевих споруд при здаванні їх у експлуатацію.

2.8. Забезпечує заміну, ремонт установок ЕХЗ, які вийшли з ладу, веде облік і аналіз причин відмов у роботі цих засобів.

2.9. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.10. Веде технічну документацію та звітність згідно з установленою формою.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з електрохімічного захисту I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з електрохімічного захисту I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.