* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Провідний інженер з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з ремонту обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку I категорії - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи з питань, що належать до його компетенції, відомості щодо напрацювання обладнання, даних про ремонт та продовження ресурсу, документи з технології проведення ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт, чинні договори на ремонт обладнання, ринок сучасного обладнання та передових методів, технологій щодо забезпечення ремонту та продовження строку служби обладнання, роботу на персональній електронно-обчислювальній машині із сучасним програмним забезпеченням, правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде облік наявності обладнання радіотехнічного забезпечення та зв'язку (РТЗ), його напрацювання, даних про ремонт та продовження ресурсу, терміну служби. Аналізує стан обладнання, надійність його роботи, розробляє та впроваджує заходи щодо її підвищення. Організовує та забезпечує виконання ремонту обладнання на дорученому напрямку. Готує матеріали щодо планування та організації ремонтно-відновлювальних робіт та трудомістких регламентних робіт. Бере участь у роботі щодо укладення договорів на ремонт обладнання. Забезпечує експлуатаційні підрозділи керівною нормативною документацією, методичною інформацією з питань організації ремонту та технічного обслуговування обладнання. Контролює виконання вимог керівних нормативних документів, які регламентують ремонт обладнання. Бере участь у розробленні пропозицій щодо ефективного використання обладнання, в організації та проведенні заходів щодо модернізації та заміни обладнання, а також зняття з експлуатації, списання виробів. Бере участь у розробленні нормативних документів з питань експлуатації, ремонту та продовження ресурсу обладнання. Бере участь у роботі комісій з приймання обладнання в експлуатацію. Бере участь у розробленні проектів з модернізації обладнання та контрактів на придбання нової техніки. Взаємодіє з виробниками обладнання, бере участь у підготовці фінансово-договірних документів на проведення ремонтно-відновлювальних робіт, продовження ресурсу, навчання спеціалістів експлуатаційних та ремонтних підрозділів. Бере участь у проведенні робіт щодо матеріально-технічного забезпечення експлуатаційних підрозділів комплектуючими виробами, запасними частинами і матеріалами для виконання ремонтних та регламентних робіт. Здійснює контроль за технічним станом обладнання, його відповідністю експлуатаційним вимогам, вимогам охорони праці та пожежної безпеки.