* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Завідувач секції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок маркування товарів штриховими кодами; методи формування товарного асортименту; специфіку конкуренції; організацію товаропостачання; методи вивчення купівельного попиту; правила приймання товарів; вимоги стандартів та технічних умов; правила та методи визначення якості товарів; способи зберігання та терміни реалізації товарів; порядок обліку товарів, проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; правила складання товарних звітів; основи маркетингу і менеджменту, принципи оформлення внутрішньовіконних та внутрішньомагазинних вітрин; способи демонстрації товарів; основні принципи організації та засоби реклами; основи трудового законодавства; нормативно-технічну документацію щодо порядку проведення та документального оформлення сертифікації товарів та послуг у торгівлі; форми та методи організації та оплати праці; основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Спрямовує роботу секції на забезпечення відповідного рівня торговельного обслуговування покупців. Забезпечує додержання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, вимог з охорони праці, трудової дисципліни, санітарного стану приміщення та торгово-технологічного обладнання секції. Організує проведення ситуаційного аналізу стану торгівлі у секції, вивчення купівельного попиту населення. Готує проект заявки на постачання товарів. Організує приймання товарів за кількістю та якістю. Раціонально розміщує та викладає товари, формує запаси товарів в обсягах, необхідних для безперебійної торгівлі. Контролює додержання графіків виходу працівників секції на роботу. Інструктує працівників секції з питань асортименту та якості, організації продажу товарів. Контролює додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, хід оперативного торговельного процесу, стан та раціональне використання торгово-технологічного устаткування, обладнання та інвентарю. Бере участь у розгляді скарг покупців та прийнятті відповідних рішень. У разі необхідності обслуговує покупців, бере участь в інвентаризації товарів та обладнання. Забезпечує облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей у секції. Складає товарні звіти. Здійснює контроль за додержанням працівниками підприємства вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду; за своєчасним проходженням установленого медичного огляду.