* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Начальник головного управління пенсійного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю Головного управління пенсійного забезпечення (далі - Головне управління). Забезпечує виконання покладених на Головне управління завдань щодо формування та реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги, а також політики в галузі праці і трудових відносин, виконання актів законодавства, що належать до компетенції Головного управління. Визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підрозділів у складі Головного управління. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Головного управління. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників. Визначає політику і стратегію діяльності Головного управління. Бере участь у складанні і реалізації пріоритетних напрямів співробітництва з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Розробляє прогнози, індикативні плани, бюджети з питань, що входять до компетенції Головного управління. Розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних перетворень у сфері діяльності управління. Розробляє проекти актів законодавства з питань пенсійного забезпечення, пропозиції щодо його вдосконалення, пов'язаного з особливими умовами праці. Здійснює організацію перевірок стану справ підвідомчих установ та надає їх працівникам методичну і практичну допомогу. Узагальнює матеріали перевірок щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Виконує завдання вищих офіційних органів. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Головного управління. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Головного управління, підвищення кваліфікації працівників. Здійснює організацію контролю за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.