Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Розпорядник майна підприємств-боржників", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища юридична або економічна освіта (магістр, спеціаліст). Володіння спеціальними знаннями та наявність ліцензії арбітражного керуючого. Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Господарський кодекс України; Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища протягом періоду, встановленого чинним законодавством. Здійснює заходи щодо захисту майна боржника, виявляє кредиторів і дебіторів. Скликає збори кредиторів. Розглядає вимоги кредиторів, заявлених до боржника. Веде реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку. Аналізує фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на ринках. Надає державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство. Надає господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника. Виконує інші функції, передбачені законом. Повідомляє державний орган з питань банкрутства про своє призначення та про своє звільнення від обов'язків.