Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Головний кулінар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" (спеціальність "Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; права, обов'язки та відповідальність виробників, продавців (постачальників) щодо забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; порядок впровадження нових безпечних науково обгрунтованих технологій виготовляння (обробки, переробки та др.) харчових продуктів, продовольчої сировини, розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, продовольчої сировини; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам; правила та принципи організації виробничого процесу; сучасні технології приготування кулінарної продукції та її асортимент; порядок калькуляції цін; вимоги організації праці для проектування технологічних процесів; положення, інструкції та інші документи щодо розроблення та оформлення технологічної документації; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; порядок проведення атестації працівників; основи трудового законодавства; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє пропозиції щодо впровадження прогресивних технологічних процесів виробництва продукції громадського харчування і вдосконалення організації обслуговування споживачів. Розробляє і бере участь у затвердженні нових рецептур страв, кондитерських і кулінарних виробів, норм відходів і витрат у процесі кулінарної обробки нових видів сировини. Готує пропозиції щодо розширення асортименту і поліпшення якості страв, що виробляються, кулінарних, кондитерських виробів, впровадження нових видів продукції. Організує оперативний контроль за раціональним використанням сировини, продуктів, додержанням правил технології виготовляння страв та виробів. Вносить пропозиції щодо вдосконалення організації і технології виробництва на основі вивчення досвіду роботи кращих підприємств регіону, вітчизняного і зарубіжного досвіду. Організує контроль за додержанням виробничої санітарії та гігієни. Бере участь у роботі атестаційних комісій з підвищення професійного рівня працівників, розробленні організаційно-технологічних заходів щодо поліпшення організації праці, підвищення якості продукції та рівня обслуговування споживачів. Керує роботою технологічного персоналу закладу харчування.