Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Бригадир бункерів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи на дільниці за професією робітника 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: види, фізичні властивості та хімічний склад матеріалів доменної шихти; основи процесу виплавки чавуну; розміщення матеріалів в бункерах доменних печей; методи усереднення сирих матеріалів на рудному дворі під час розвантаження їх у бункери та під час вибирання їх із бункерів; будову гризлі, затворів бункерів, живильників та транспортерів, механізмів саморозвантажувальних вагонів, насосів для відкачування води із скіпових ям і правила роботи на цих механізмах; способи запобігання змерзанню руд в зимовий час.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує та веде на бункерах доменних печей роботи з подавання, розміщення, розвантаження та усереднення шихтових матеріалів у разі обслуговування доменного цеху з сумарним корисним об'ємом доменних печей 3600 куб.м і більше. Бере участь у розбиванні на бункерних решітках великих кусків руди та флюсу, шуруванні шихтових матеріалів у бункерах, очищенні стінок бункерів від охолоді руди та коксового дрібняку. Контролює порядок завантаження та вибирання шихтових матеріалів із бункерів, нормальний схід у бункерах руди, стружки та інших матеріалів. Контролює своєчасне очищення залізничних колій, підбункерного приміщення та скіпових ям. Забезпечує своєчасне подавання порожніх вагонів для навантаження коксового дрібняку, якість відсівання коксу та справний стан бункерів.