* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Апаратник установки нейтрального газу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника установки нейтрального газу 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію одержання нейтрального газу; правила технічної експлуатації установки одержання нейтрального газу; призначення та фізико-хімічні властивості нейтрального газу і вплив його на метал залежно від його вологості, концентрації та хімічного складу; фізико-хімічні властивості моноетаноламіну, фреону, аміаку, водню, каталізаторів, алюмосилікагелю та змішаного коксодоменного газу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одержання нейтрального газу на установках продуктивністю до 150 куб.м за годину і подає його в термічні печі. Регулює подавання повітря, газу, рідкого і дисоційованого аміаку, технічного азоту, водню, моноетаноламіну, фреону, гасу. Забезпечує необхідний тиск та якість газу, води і стисненого повітря. Стежить за температурою і тиском розчину в агрегатах, газу протягом всієї переробки, в камерах спалення, дисоціаторах, випарниках, за показаннями автоматичних газоаналізаторів, поглинанням сірководню в башті, вологістю готового захисного газу, за спуском конденсату із пилоуловлювачів та трубчатого холодильника камери спалення. Налагоджує установку.