Категорія - Керівники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Головний сталеплавильник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва, виробничі потужності та режим роботи устаткування; технічні вимоги до сировини, матеріалів і напівфабрикатів; положення, інструкції та керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації; вимоги передової організації праці під час проектування технологічних процесів; економіку, організацію виробництва, праці та управління; перспективи розвитку підприємства і галузі; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств; правила охорони праці та виробничої санітарії; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне керівництво сталеплавильним виробництвом. Забезпечує виконання виробничого плану в заданому асортименті та згідно з техніко-економічними показниками. Організує розробку та впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих технологічних процесів, які забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки виробництва, випуск продукції високої якості та підвищення продуктивності праці. Бере участь у підготовці перспективних та поточних планів цехів, розрахунків та обґрунтувань до них. Організує впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, розробку технічних умов і технології на нові види продукції. Бере участь у формуванні портфелю замовлень, у розробці техніко-економічних нормативів, що регламентують діяльність сталеплавильних цехів. Контролює додержання технологічного режиму, правил технічної експлуатації устаткування, правил техніки безпеки, якість металу, палива, устаткування, матеріалів, що надходять у виробництво, забезпеченість необхідною документацією. Бере участь у розробці графіків проведення плановозапобіжних та капітальних ремонтів основних агрегатів та устаткування цехів, а також прийманні їх після ремонту. Керує складанням технічних завдань на реконструкцію агрегатів та устаткування, підготовкою до пуску об'єктів, що будуються в цехах виробництв, які вводяться або реконструюються, та забезпечує своєчасне освоєння проектних потужностей. Готує відгуки та висновки на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, що стосуються виробництва. Керує дослідними та експериментальними роботами, що проводяться у цехах. Координує діяльність сталеплавильних цехів (служб) та їх технологічні взаємозв'язки.