Категорія - Керівники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Головний калібрувальник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки виробництва; перспективи розвитку підприємства; номенклатуру продукції, що випускається; особливості структури, профіль та спеціалізацію підприємства; організацію технологічної підготовки виробництва в галузі та на підприємстві; основне технологічне устаткування, будову та принципи його роботи; правила технічної експлуатації, діючі стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розробки та оформлення технічної документації; нормативи витрат металу; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології прокатного виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво з забезпечення прокатних цехів технічною документацією на калібровки, валкову арматуру та приймальні шаблони. Організує виготовлення монтажних креслень валків та схем прокатки. Контролює настройку робочих клітей станів, забезпечує перевірку правильності калібровки валків. Керує роботою з удосконалення діючих калібрів валків з метою підвищення продуктивності станів, поліпшення якості металу, що прокатується, скорочення витрат металу, електроенергії та зниження собівартості прокату. Забезпечує прокатні стани необхідним запасом валків. Бере участь у розробці технологічних інструкцій та правил технічної експлуатації валків. Бере участь у проведенні пробних прокаток, освоєнні нових профілів прокату. Розробляє заходи, спрямовані на підвищення стійкості та стійкості валків проти спрацювання. Керує роботою калібрувального бюро (відділу).