Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Командир відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв’язку, інші положення та інструкції, що стосуються сфери діяльності; функціональні обов’язки; вимоги нормативних документів щодо службової діяльності за фахом; правила експлуатації технічних засобів; порядок виконання завдань за призначенням; техніку безпеки і протипожежні правила. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання покладених на відділення завдань. Організовує розгортання, експлуатацію та згортання кабельної лінії, організовує чергування в особливий період, охорону на контрольно-технічному пункті. Здійснює ведення оперативно-технічної документації. Організовує проведення аварійних робіт з усунення пошкоджень на лінії. Перевіряє готовність техніки та обладнання до використання в особливий період та надзвичайних ситуацій. Стежить за додержанням службової дисципліни у відділенні, заходів безпеки на заняттях і під час виконання різних робіт. Контролює дотримання підлеглими розпорядку дня. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного планування, застосування та використання сил і засобів відділення під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; припиняти дії осіб, які порушують техніку безпеки, внутрішній порядок, дисципліну, та своєчасно доповідати керівництву про виявлення цих фактів.