Інструкція для посади "Командир відділення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв’язку, інші положення та інструкції, що стосуються сфери діяльності;
      - функціональні обов’язки;
      - вимоги нормативних документів щодо службової діяльності за фахом;
      - правила експлуатації технічних засобів;
      - порядок виконання завдань за призначенням;
      - техніку безпеки і протипожежні правила. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Командир відділення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань.

2.2. Організовує розгортання, експлуатацію та згортання кабельної лінії, організовує чергування в особливий період, охорону на контрольно-технічному пункті.

2.3. Здійснює ведення оперативно-технічної документації.

2.4. Організовує проведення аварійних робіт з усунення пошкоджень на лінії.

2.5. Перевіряє готовність техніки та обладнання до використання в особливий період та надзвичайних ситуацій.

2.6. Стежить за додержанням службової дисципліни у відділенні, заходів безпеки на заняттях і під час виконання різних робіт.

2.7. Контролює дотримання підлеглими розпорядку дня.

2.8. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного планування, застосування та використання сил і засобів відділення під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів, інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; припиняти дії осіб, які порушують техніку безпеки, внутрішній порядок, дисципліну, та своєчасно доповідати керівництву про виявлення цих фактів.