Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Розливальник сталі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією розливальника сталі 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи технологічного процесу виплавки сталі; технологію розливання сталі; будову та принцип роботи машин безперервного і напівбезперервного лиття заготовок; значення температури металу для розливання сталі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Центрує струмінь, очищує стаканчик та омиває сталевий отвір у ковші киснем під час розливання сталі з ковшів ємкістю до 100 т. Готує подані в розливний проліт состави виливниць для розливання плавки з ковшів ємкістю 100 т та більше, для розливання високоякісних сплавів і марок сталі, для розливання конверторної сталі із ковшів ємкістю 100 т до 300 т. Керує стопорами проміжного пристрою під час розливання конверторної сталі з ковшів ємкістю 300 т і більше. Подає стопори. Установлює стопори в сталерозливному та проміжному ковшах, установлює сталерозливний ківш на стенд біля печі під керівництвом розливальника сталі вищої кваліфікації. Налагоджує та керує установкою дистанційного розливання сталі. Відбирає проби для аналізу, очищує сталерозливні ковші від залишків металу та шлаку. У разі обслуговування машин безперервного і напівбезперервного лиття заготовок виконує роботи з підготовки і установлення проміжних ковшів, закладає проміжки між затравками і кристалізаторами. Завантажує сталеві та шлакові "козли" у залізничні вагони. Подає шлакові чаші. Готує до випуску плавки кришки, графіт, люнкерит, кисневі балони, трубки і необхідний інструмент. Перевіряє якість підготовки сталерозливних составів.