Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Художник I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника II категорії - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: способи виконання живописних і графічних робіт; закони композиції; основи професійної майстерності художника-декоратора і художника-постановника; основи живопису, малюнку і креслення, музичного і звукового (мовного) оформлення фільму; техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд; оптичні зміни кольорів та їх сполучення на відстані; властивості фарб; техніку і технологію виготовлення скульптурних робіт; методи проектування і художнього конструювання; фотографічні процеси і ретуш; стилі та види шрифтів; технологію їх виготовлення; елементи графіки, техніки креслення, малюнку і пантоміми; основи режисерської, акторської, кінооператорської професії; технологію обробки чорно-білої і кольорової плівки та слайду фотографії; фотоапаратуру; основи економіки організації і технології фільмовиробництва; історію образотворчого мистецтва, архітектури, побуту, стилів; історію національної і світової кінематографії; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Реалізує творчий задум щодо зображального вирішення фільму згідно із спеціалізацією.

Спеціалізація
Художник-архітектор: розроблює архітектурний конструкторський проект кінодекораційних споруд для павільйонних і натурних знімальних об'єктів за ескізами, первинними плануваннями, описом робіт художника-постановника фільму; вивчає архітектурні та інші зображальні матеріали, пов'язані з історичною епохою постановки; забезпечує виразне втілення декораційного задуму у відповідності з драматургічним завданням і стильовими особливостями зображально-декораційного вирішення фільму, а також можливість його раціонального здійснення в павільйоні чи на натурі; визначає спільно з інженером архітектурно-конструкторського бюро характер і доцільність інженерно-конструкторських рішень декораційних споруд підвищеної конструкторської складності; керує розробкою креслень фрагментів, шаблонів до проекту декорацій; здійснює контроль за реалізацією проекту декорацій в цехах, павільйонах студії та на натурних майданчиках. Художник-декоратор: реалізує творчий задум художника-постановника з декораційного вирішення фільму і його знімальних об'єктів; розроблює під керівництвом художника-постановника планування декораційних та інших знімальних об'єктів, а також опис робіт з їх спорудження, деталі архітектурних елементів декорацій, ескізи меблів, реквізиту і креслення до них; здійснює в роботі із створення постановницького проекту замальовки схематичних планувань знімальних об'єктів зі схемами мізансцен і робить покадрові замальовки сцен; підбирає фундусні деталі для декораційних споруд і декорування натури; здає замовлення на роботи з виготовлення деталей і фрагментів декорацій, на будівництво декораційних споруд, контролює їх своєчасне і якісне виконання; підбирає на складах чи магазинах у відповідності з ескізами художника-постановника меблі, реквізит, світильники, матеріали для оздоблення декорацій; контролює якісне і своєчасне побудування декорацій на натурі і в павільйоні, стежить за їх опорядженням; оздоблює декорацію меблями і реквізитом, стежить за якістю вішання драпірувань, світильників спільно з асистентом художника-постановника; бере участь у розробці планів спорудження декорацій, а також вживає заходів щодо скорочення строків їх будівництва, економній витраті матеріалів і коштів. Художник-живописець: виконує за завданням художника-постановника живописні роботи, пов'язані із зображально-декораційним вирішенням фільму; виконує живописні фони для декорацій, домальовки, портрети, копії картин, панно, гобелени, розписи стін, стелі, підлоги, макетів; підбирає фотографії і створює монтажні панно для фонів декорацій; виконує живописні роботи в єдиному з декорацією стильовому вирішенні; забезпечує художнє виконання живописних робіт у визначені строки. Художник написів: створює художньо-графічне оформлення художніх, документальних і науково-просвітницьких кінофільмів; визначає за погодженням з кінорежисером характер і обсяг шрифтового і графічного оформлення фільму; виготовлює різноманітні за складністю шрифти у встановлені строки; забезпечує стильову єдність графічного вирішення і відповідність написів до затвердженого тексту. Художник-фотограф: створює засобами фотомистецтва фоторекламу, що відображає творчий задум авторів фільму; бере участь у проведенні фотопроб; виконує фотографії іконографічного матеріалу, місць натурних зйомок та інші відповідні роботи для постановницького проекту; фіксує на зйомках фільму обстановку кадру, костюму, гриму і рух акторів з метою точної монтажної послідовності зйомок; забезпечує художньо-зображальну якість фотореклами, а також технічну якість негативів; здає своєчасно рекламу до інформаційно-методичного відділу; оформляє рекламний щит по фільму.