Інструкція для посади "Художник I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Художник I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією художника II категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання живописних і графічних робіт;
      - закони композиції;
      - основи професійної майстерності художника-декоратора і художника-постановника;
      - основи живопису, малюнку і креслення, музичного і звукового (мовного) оформлення фільму;
      - техніку і технологію виробництва кінодекораційних споруд;
      - оптичні зміни кольорів та їх сполучення на відстані;
      - властивості фарб;
      - техніку і технологію виготовлення скульптурних робіт;
      - методи проектування і художнього конструювання;
      - фотографічні процеси і ретуш;
      - стилі та види шрифтів;
      - технологію їх виготовлення;
      - елементи графіки, техніки креслення, малюнку і пантоміми;
      - основи режисерської, акторської, кінооператорської професії;
      - технологію обробки чорно-білої і кольорової плівки та слайду фотографії;
      - фотоапаратуру;
      - основи економіки організації і технології фільмовиробництва;
      - історію образотворчого мистецтва, архітектури, побуту, стилів;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Художник I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Художник I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Художник I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Художник I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує творчий задум щодо зображального вирішення фільму згідно із спеціалізацією.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Художник I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Художник I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Художник I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Художник I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Художник I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Художник I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Художник I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Художник I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Художник I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Художник I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Художник I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Художник I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Художник I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Художник I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Художник I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Художник I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Художник-архітектор: розроблює архітектурний конструкторський проект кінодекораційних споруд для павільйонних і натурних знімальних об'єктів за ескізами, первинними плануваннями, описом робіт художника-постановника фільму; вивчає архітектурні та інші зображальні матеріали, пов'язані з історичною епохою постановки; забезпечує виразне втілення декораційного задуму у відповідності з драматургічним завданням і стильовими особливостями зображально-декораційного вирішення фільму, а також можливість його раціонального здійснення в павільйоні чи на натурі; визначає спільно з інженером архітектурно-конструкторського бюро характер і доцільність інженерно-конструкторських рішень декораційних споруд підвищеної конструкторської складності; керує розробкою креслень фрагментів, шаблонів до проекту декорацій; здійснює контроль за реалізацією проекту декорацій в цехах, павільйонах студії та на натурних майданчиках.

5.2. Художник-декоратор: реалізує творчий задум художника-постановника з декораційного вирішення фільму і його знімальних об'єктів; розроблює під керівництвом художника-постановника планування декораційних та інших знімальних об'єктів, а також опис робіт з їх спорудження, деталі архітектурних елементів декорацій, ескізи меблів, реквізиту і креслення до них; здійснює в роботі із створення постановницького проекту замальовки схематичних планувань знімальних об'єктів зі схемами мізансцен і робить покадрові замальовки сцен; підбирає фундусні деталі для декораційних споруд і декорування натури; здає замовлення на роботи з виготовлення деталей і фрагментів декорацій, на будівництво декораційних споруд, контролює їх своєчасне і якісне виконання; підбирає на складах чи магазинах у відповідності з ескізами художника-постановника меблі, реквізит, світильники, матеріали для оздоблення декорацій; контролює якісне і своєчасне побудування декорацій на натурі і в павільйоні, стежить за їх опорядженням; оздоблює декорацію меблями і реквізитом, стежить за якістю вішання драпірувань, світильників спільно з асистентом художника-постановника; бере участь у розробці планів спорудження декорацій, а також вживає заходів щодо скорочення строків їх будівництва, економній витраті матеріалів і коштів.

5.3. Художник-живописець: виконує за завданням художника-постановника живописні роботи, пов'язані із зображально-декораційним вирішенням фільму; виконує живописні фони для декорацій, домальовки, портрети, копії картин, панно, гобелени, розписи стін, стелі, підлоги, макетів; підбирає фотографії і створює монтажні панно для фонів декорацій; виконує живописні роботи в єдиному з декорацією стильовому вирішенні; забезпечує художнє виконання живописних робіт у визначені строки.

5.4. Художник написів: створює художньо-графічне оформлення художніх, документальних і науково-просвітницьких кінофільмів; визначає за погодженням з кінорежисером характер і обсяг шрифтового і графічного оформлення фільму; виготовлює різноманітні за складністю шрифти у встановлені строки; забезпечує стильову єдність графічного вирішення і відповідність написів до затвердженого тексту.

5.5. Художник-фотограф: створює засобами фотомистецтва фоторекламу, що відображає творчий задум авторів фільму; бере участь у проведенні фотопроб; виконує фотографії іконографічного матеріалу, місць натурних зйомок та інші відповідні роботи для постановницького проекту; фіксує на зйомках фільму обстановку кадру, костюму, гриму і рух акторів з метою точної монтажної послідовності зйомок; забезпечує художньо-зображальну якість фотореклами, а також технічну якість негативів; здає своєчасно рекламу до інформаційно-методичного відділу; оформляє рекламний щит по фільму.