* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника капітального ремонту свердловин 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію свердловин, характер і особливості виконуваних ремонтних робіт та технологічний порядок їх виконання; технологію проведення робіт з капітального ремонту свердловин; основи технології процесів буріння та освоєння свердловин, видобування нафти і газу, методи інтенсифікації видобування нафти; правила ведення ізоляційних і ловильних робіт; безпечні прийоми праці; конструкцію, будову, принцип роботи, технічну характеристику і правила експлуатації підіймальних споруд і механізмів; типи основного та допоміжного бурового обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, елементів малої механізації, противикидного обладнання (превенторів); способи і методи боротьби з нафтогазовими викидами та ускладненнями у свердловинах, способи приготування глинистих розчинів, тампонувальних сумішей і хімічних реагентів, чищення і розбурювання піщаних пробок у свердловині; технологію зарізки нового ствола свердловини, похило спрямованого буріння і візированого спуску бурового інструменту та відхилювачів; метод визначення посадки інструменту та відхилювачів на вибій; правила виконання кислотного і термічного оброблення вибою свердловини; стандарти різьбових з'єднань; способи визначення за відтиском печатки стану колони та інших предметів, які знаходяться у свердловині; методи освоєння свердловин, схеми обв'язування обладнання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес капітального ремонту свердловин агрегатами і підіймачами, змонтованими на тракторі або шасі автомашини. Перевіряє технічний стан підіймального агрегата, обладнання, пристроїв, інструменту і готує їх до роботи. Підіймає і центрує щогли, випробовує якорі. Оснащує і розоснащує талеву систему та переоснащує її у процесі ремонту свердловини. Складає і розбирає устєве обладнання свердловини за умови різних способів експлуатації. Спускає і підіймає обсадні, бурильні і насосно-компресорні труби і штанги, спостерігає за роботою реєстратора і механізмів підіймача (агрегата). Складає і розбирає бурильний і ловильний інструмент. Проводить обстеження свердловини торцевими і конусовими печатками або шаблонами. Установлює і розбурює цементні мости. Виконує підготовчо-заключні, складні ізоляційні і ловильні роботи в нафтових, газових і нагнітальних свердловинах. Промиває і розбурює піщані пробки. Веде контроль за рівнем рідини у свердловині під час спуско-підіймальних операцій. Проводить заходи щодо запобігання ускладненням і аваріям у свердловині. Веде технологічні процеси із зарізання нового ствола у колоні свердловини, похило спрямованого буріння та розширення нового ствола свердловини, спуску експлуатаційних колон, кислотного та термічного оброблення вибою свердловини, встановлення та підіймання пакерів і упорних якорів, фрезерування залишених у свердловині предметів і витягання їх, приготування і підтримання необхідних параметрів глинистих і цементних розчинів, підготування і проведення тампонажних робіт у свердловині, підготування свердловини до опресовування колон, викидних і нагнітальних ліній, випробування нафтових, газових і нагнітальних свердловин. Виконує монтаж і демонтаж малогабаритного противикидного обладнання (превентора), вертлюгів, робочих труб, промивальних насосів. Проводить поточний ремонт обладнання та інструменту безпосередньо на свердловині, відключення та підключення освітлювальної апаратури, механізмів, згвинчування і розгвинчування труб. Бере участь у виконанні операцій з гідравлічного розриву і гідропіскоструминної перфорації пласта, дослідних робіт в освоєнні свердловин різними методами експлуатації, в проведенні канатних методів ремонту свердловин. Здійснює вантажно-розвантажувальні роботи. Веде облік виконаних робіт. Керує роботою вахти. Проводить депарафінізації НКТ і штанг на поверхні тепловим методом, опресування колон і ліфтів. Бере участь у виконанні робіт з інтенсифікації припливу нафти та газу в свердловинах.

Спеціалізація
У разі роботи на свердловинах II категорії складності.