* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Провідний інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: теплову схему; застосовувані сталі і сплави, їх властивості; призначення, будову й принцип роботи приладів контролю, випробувальних машин, їх настроювання і оцінку правильності отриманих на них результатів; основи фізики металів; діаграму "залізо-вуглець"; визначення макро- і мікроструктурного стану металу та зварних з'єднань; явище повзучості й методи її визначення; розрахунок залишкової деформації; загальну схему будови котла, трубопроводів турбіни; технічну діагностику енергоустаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Перевіряє якість металу й зварних з'єднань, литих деталей, кріплення, паропроводів високого тиску, турбін, котлів, посудин з вуглецевих, низьколегованих і високовуглецевих сталей у лабораторних умовах та безпосередньо на устаткуванні. Визначає характеристику металу та зварних з'єднань у початковому стані і після різних термінів експлуатації при кімнатній і робочій температурах. Визначає і розраховує залишкову деформацію, залишковий ресурс експлуатації. Підключає та настроює переносні й стаціонарні прилади контролю: мікроскопи, перископічні прилади, вимірювальні інструменти, випробувальні машини, переносні й стаціонарні твердоміри. Робить макро- і мікроструктурний аналіз металу, сплавів і зварних з'єднань. Проводить технічну діагностику стану енергоустаткування. Обробляє результати контролю і готує висновки.