Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Капітан аварійно-рятувального судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом (на акваторіях) на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років або на аналогічних посадах - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Цивільний кодекс України, інші законодавчі та нормативно-правові акти України з питань захисту населення і водних територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування аварійно-рятувальних служб на водних об'єктах; рятувальні плавзасоби та техніку, які є на оснащенні аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах; правила морської навігації та управління судном в складних погодних умовах (туман, льодохід, шторм), вимоги правил та інструкцій щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на водах, організацію проведення аварійно-рятувальних робіт на акваторіях; методику прогнозування сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на воді; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізація та ліквідація аварійних ситуацій та аварій); організацію праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво особовим складом аварійно-рятувального судна. Несе відповідальність за постійну готовність його до аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах, до дій за призначенням в умовах виникнення надзвичайної ситуації на акваторіях та безпосередньо організовує ліквідацію техногенних аварій та катастроф на воді. Здійснює рятування людей, збереження суден, матеріальних цінностей на них та ліквідує наслідки забруднення поверхні води нафтопродуктами та іншими шкідливими речовинами. Проводить спеціальну підготовку та тренування особового складу з приведення аварійно-рятувального судна у готовність до рятувальних та інших робіт із запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій на водних об'єктах. Особисто керує аварійно-рятувальним судном у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на акваторіях. Взаємодіє з іншими наземними аварійно-рятувальними підрозділами, які забезпечують ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій на акваторіях. Організовує роботи щодо систематизації, узагальнення досвіду проведення аварійно-рятувальних робіт на воді та робіт з ліквідації наслідків таких надзвичайних ситуацій. Контролює стан професійної підготовки особового складу аварійно-рятувального судна до виконання завдань за призначенням. Забезпечує створення та ведення інформаційного банку даних про стан небезпечності водних об'єктів і територій, які до них прилягають. Бере участь у розробленні проектів оперативних планів ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, обгрунтувань, пояснювальних записів та звітів. Збирає, обробляє, аналізує та пояснює дані про стан небезпечних водних об'єктів, виявляє можливості, тенденції, що складаються, та прогнозує розвиток сценаріїв виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.