Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Капітан пожежного корабля", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом (на акваторіях) на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років або на аналогічних посадах - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері цивільного захисту, морського та річкового флоту; тактико-технічні характеристики корабля (катера), район акваторії, що охороняється, її спецлоцію та інш.; місце розташування і оперативно-тактичну характеристику найбільш важливих і пожежонебезпечних об'єктів, у тому числі і берегових; тактичні можливості пожежних кораблів (катерів), пожежно-рятувальних підрозділів, прийоми і способи їх використання при спільному веденні дій під час гасіння пожеж; організацію гасіння пожеж, методи керівництва і управління силами і засобами пожежно-рятувальних підрозділів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми з охорони праці та пожежної безпеки; порядок організації гарнізонної та караульної служби; документацію пожежно-рятувального підрозділу; порядок організації пожежогасіння на об'єктах і в населених пунктах; дислокацію сил та засобів підрозділу, порядок їх залучення до ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха згідно з планами залучення сил та засобів; дислокацію сил цивільного захисту на території акваторії, що охороняється, порядок їх залучення до ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інш.; методи ведення дій аварійно-рятувальними підрозділами під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха, проведенні аварійно-рятувальних робіт; вимоги безпеки праці; організацію та порядок проведення всіх видів підготовки особового складу, наставництва над молодими працівниками; методику перевірки працездатності систем пожежної автоматики, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання; будову, тактико-технічні характеристики, правила експлуатації та порядок обслуговування протипожежної техніки і пожежного устатковання; організацію діяльності газодимозахисної служби; будову, тактико-технічні характеристики, принципи роботи та обслуговування захисних дихальних апаратів, які є на оснащенні підрозділу; основи службових відносин і принципи управління; порядок дій за сигналом пожежної тривоги та місця зосередження техніки і особового складу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю корабля (катера), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на особовий склад завдань. Організовує взаємодію з іншими підрозділами, організаціями з питань, що стосуються його компетенції. Забезпечує безаварійне плавання судна, суворе дотримання судноводійським складом та іншими членами екіпажу правил, що регламентують безпеку плавання, технічної експлуатації суден; відпрацювання та виконання усіх заходів із боротьби за живучість судна; постійну готовність до виконання поставлених завдань, заправку паливно-мастильними матеріалами і вогнегасними засобами, роботу газодимозахисної служби. Організовує і здійснює контроль за проведенням міжнавігаційних ремонтів корабля (катера) і технічних обслуговувань. У небезпечних та важких умовах плавання (туман, шторм, льодохід), випадках хвороби або відсутності заступника командира корабля (катера), особисто керує кораблем (катером). В аварійних ситуаціях, після прийняття заходів щодо рятування корабля (катера), якщо на його думку судну загрожує неминуча загибель, дозволяє судовому екіпажу залишити судно, сам покидає його останнім. Забезпечує виконання вказівок та вимог органів Держфлотінспекції України, санітарної інспекції тощо, подання корабля (катера) до огляду та отримання свідоцтва. Аналізує ефективність роботи команди корабля (катера), вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи. Здійснює планування роботи і забезпечення контролю за виконанням запланованих заходів. Розробляє та контролює виконання працівниками функціональних обов'язків, вивчає ділові і моральні якості працівників та готує матеріали для їх атестування атестаційною комісією. Подає пропозиції безпосередньому керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Організовує, проводить службові та оперативні наради, навчально-методичні збори, семінари тощо. Організовує і контролює проведення професійної підготовки особового складу, роботу з питань забезпечення вимог безпеки праці працівників. Організовує навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці. Виконує обов'язки керівника гасіння пожежі, бере участь у дослідженні пожеж, розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками під час виконання ними службових обов'язків. Надає першу невідкладну медичну допомогу потерпілим на пожежах. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.