* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник інженерно-технічної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах в аварійно-рятувальних формуваннях - не менше 3 років, в інженерно-технічних підрозділах - не менше 2 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Цивільний кодекс України; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі та нормативно-правові акти України про цивільний захист населення і територій; вимоги настанов, положень, наказів, інструкцій, що регламентують організацію, проходження і несення служби в інженерно-технічних підрозділах; правила з охорони праці під час проходження і несення служби; тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та устатковання, якими оснащено інженерно-технічні підрозділи; порядок та способи проведення інженерної розвідки; правила застосування інженерно-технічного устатковання; засоби та умови протипожежного водопостачання; порядок та засоби надання першої медичної допомоги; відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує та контролює готовність структурних підрозділів служби до проведення інженерно-технічних заходів. Організовує та безпосередньо керує роботою та спеціальною підготовкою особового складу служби. Підтримує високу професійну готовність до проведення інженерно-технічних заходів. Забезпечує наявність науково обгрунтованої та достовірної інформації щодо інженерно-технічного стану досліджуваних об'єктів. Оцінює становище та визначає заходи безпеки особового складу, а також контролює їх дотримання у районі проведення аварійно-рятувальних робіт. Забезпечує умови для належного збереження у справному стані техніки, приладів, спорядження та іншого майна інженерно-технічної служби. Визначає та організовує здійснення заходів щодо проведення інженерно-технічних заходів. Проводить навчання і перевіряє теоретичні знання та практичні навички особового складу під час аварійно-рятувальних робіт. Здійснює контроль за дотриманням підлеглими правил безпеки праці під час робіт. Організовує і проводить заняття з інженерно-технічних заходів з особовим складом оперативно-рятувальної служби. Контролює проведення інженерної розвідки, ведення відповідної документації. Контролює дотримання працівниками правил і норм з охорони праці, трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі. Взаємодіє з підрозділами інженерно-технічних служб об'єктів.