Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з пожежної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з пожежної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежної безпеки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежної безпеки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: основні вимоги Закону України "Про пожежну безпеку", законодавчу та нормативну базу у сфері пожежної безпеки; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування пожежних підрозділів; положення кримінального права та кримінального процесу, прокурорського нагляду; техніку та пожежно-технічне оснащення, які використовуються під час пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт; види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності; вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення пожеж; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; організацію проведення пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт; характеристики пожежонебезпечних матеріалів, пожежного спорядження та пожежного устатковання, якими оснащено підрозділи; технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікаціями; вимоги до випуску установок пожежної автоматики, основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує контроль за дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил у галузі пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності; розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; за усуненням джерел і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров'ю людей, знищенню чи пошкодженню майна, а також перешкоджають ліквідації пожеж і врятуванню людей. Розглядає матеріали щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, та призупинення чи заборони роботи підприємств, окремих виробництв тощо. Взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, добровільними протипожежними об'єднаннями та громадськими формуваннями. Бере участь та організовує прийняття в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також відведення територій під будівництво. Розглядає матеріали з видачі дозволів у встановленому порядку на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення; впровадження нових технологій; передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції; на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новоутворених підприємств. Організовує проведення згідно з законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з пожежами і порушеннями протипожежних правил. Організовує розроблення комплексу заходів щодо запобігання виникненню пожеж та проведення планових і позапланових перевірок суб'єктів діяльності та протипожежного стану об'єктів. На підставі аналізу пожеж, їх наслідків, показників діяльності органів державного пожежного нагляду визначає основні фактори, що негативно впливають на результати роботи з профілактики пожеж, та забезпечує прийняття відповідних організаційно-управлінських рішень, розроблення проектів комплексних планів, упереджувальних протипожежних заходів, інших документів з питань забезпечення пожежної безпеки, організовує доведення їх до виконавців та здійснює ефективний контроль за реалізацією. Координує діяльність підрозділів місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, надає їм необхідну методичну допомогу.