Інструкція для посади "Інженер з пожежної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з пожежної безпеки" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з пожежної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера I категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежної безпеки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера II категорії - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежної безпеки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на посаді інженера - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з пожежної безпеки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні вимоги Закону України "Про пожежну безпеку", законодавчу та нормативну базу у сфері пожежної безпеки;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування пожежних підрозділів;
      - положення кримінального права та кримінального процесу, прокурорського нагляду;
      - техніку та пожежно-технічне оснащення, які використовуються під час пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт;
      - види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності;
      - вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення пожеж;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - організацію проведення пожежно-рятувальних (аварійно-рятувальних) робіт;
      - характеристики пожежонебезпечних матеріалів, пожежного спорядження та пожежного устатковання, якими оснащено підрозділи;
      - технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікаціями;
      - вимоги до випуску установок пожежної автоматики, основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Інженер з пожежної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з пожежної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з пожежної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з пожежної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує контроль за дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил у галузі пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності; розробленням та виготовленням пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; за усуненням джерел і умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров'ю людей, знищенню чи пошкодженню майна, а також перешкоджають ліквідації пожеж і врятуванню людей.

2.2. Розглядає матеріали щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, та призупинення чи заборони роботи підприємств, окремих виробництв тощо.

2.3. Взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, добровільними протипожежними об'єднаннями та громадськими формуваннями.

2.4. Бере участь та організовує прийняття в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також відведення територій під будівництво.

2.5. Розглядає матеріали з видачі дозволів у встановленому порядку на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення; впровадження нових технологій; передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції; на оренду будь-яких приміщень і початок роботи новоутворених підприємств.

2.6. Організовує проведення згідно з законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з пожежами і порушеннями протипожежних правил.

2.7. Організовує розроблення комплексу заходів щодо запобігання виникненню пожеж та проведення планових і позапланових перевірок суб'єктів діяльності та протипожежного стану об'єктів.

2.8. На підставі аналізу пожеж, їх наслідків, показників діяльності органів державного пожежного нагляду визначає основні фактори, що негативно впливають на результати роботи з профілактики пожеж, та забезпечує прийняття відповідних організаційно-управлінських рішень, розроблення проектів комплексних планів, упереджувальних протипожежних заходів, інших документів з питань забезпечення пожежної безпеки, організовує доведення їх до виконавців та здійснює ефективний контроль за реалізацією.

2.9. Координує діяльність підрозділів місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, надає їм необхідну методичну допомогу.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з пожежної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з пожежної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з пожежної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з пожежної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з пожежної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з пожежної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з пожежної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з пожежної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з пожежної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з пожежної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.