Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Інженер з радіаційної та хімічної розвідки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Інженер з радіаційної та хімічної розвідки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на посаді інженера II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на посаді інженера - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту; вимоги настанов, положень, наказів, інструкцій, що регламентують організацію, проходження і несення служби в підрозділах радіаційної та хімічної розвідки; правила охорони праці під час проходження і несення служби; тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та обладнання, якими оснащено загін радіаційної та хімічної розвідки; технологію проведення радіаційної та хімічної розвідки згідно з її характеристиками та класифікаціями; правила застосування засобів зв'язку, інженерно-технічного устатковання, експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння; засоби та умови протипожежного водопостачання; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання долікарської допомоги; відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює спеціальну підготовку підпорядкованих працівників з питань радіаційної та хімічної розвідки. Відповідає за професійну готовність відділення радіаційної та хімічної розвідки, збереження і справний стан приладів, спорядження, засобів та іншого майна служби радіаційної та хімічної розвідки під час чергування. Забезпечує і контролює дотримання правил безпеки праці своїми безпосередніми підлеглими під час робіт з приладами, контрольними джерелами радіоактивного випромінювання, хімічними реактивами, засобами захисту. Організовує і здійснює радіаційний та хімічний контроль у місцях дислокації особового складу загону, визначає заходи захисту. Забезпечує постійну готовність відділення радіаційної та хімічної розвідки до проведення розвідки, хімзахисту і спецобробки при початкових умовах. Проводить заняття з протирадіаційної та протихімічної підготовки з особовим складом. Забезпечує і контролює готовність відділення радіаційної та хімічної розвідки, перевіряє знання і практичні навички особового складу чергової зміни, засобів радіаційної та хімічної безпеки під час проведення аварійно-рятувальних робіт, використання приладів індивідуального дозиметричного контролю, хімічного захисту та спеціальної обробки. Проводить оцінку радіаційного і хімічного стану, визначає заходи безпеки особового складу чергової зміни та контролює їх дотримання в районі проведення аварійно-рятувальних робіт. Відповідає за збереження, справний стан майна та інженерно-технічного устатковання служби радіаційної та хімічної розвідки у черговій зміні, забезпечує його обслуговування, облік та ведення службової документації. Відповідає за стан і безпечну експлуатацію котельного обладнання та установок, що працюють під тиском. Веде облікову та оперативну документацію, у тому числі облік доз радіоактивного опромінення особового складу чергової зміни. Проводить аналіз роботи відділення радіаційної та хімічної розвідки та контрольного посту газодимозахисної служби. Готує інформацію начальнику служби радіаційної та хімічної розвідки і керівнику чергової зміни. Керує діями відділення радіаційної та хімічної розвідки чергової зміни під час роботи, особисто очолює розвідку, дозиметричний контроль, спецобробку в складному радіаційному, хімічному та інженерному стані. Взаємодіє із службами радіаційної та хімічної розвідки об'єктів, з підрозділами пожежної охорони в районі проведення аварійно-рятувальних робіт. Бере участь у плануванні роботи чергової зміни загону, раціоналізаторській роботі. Вивчає нормативні документи, довідкову методичну літературу з радіаційної та хімічної безпеки, характеристики хімічних виробництв, ядерних та радіаційних об'єктів, їх конструктивні та технологічні особливості, досвід ліквідації наслідків аварій та катастроф на таких об'єктах. Підпорядковується начальнику служби радіаційної та хімічної розвідки, а в оперативному відношенні - керівнику чергової зміни, є безпосереднім начальником старшого інструктора радіаційної та хімічної розвідки, хіміків-дозиметристів у зміні. За відсутності начальника служби радіаційної та хімічної розвідки виконує його обов'язки.