Інструкція для посади "Інженер з радіаційної та хімічної розвідки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з радіаційної та хімічної розвідки" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - інженер з радіаційної та хімічної розвідки I категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на посаді інженера II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки II категорії. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на посаді інженера - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту;
      - вимоги настанов, положень, наказів, інструкцій, що регламентують організацію, проходження і несення служби в підрозділах радіаційної та хімічної розвідки;
      - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спеціального спорядження та обладнання, якими оснащено загін радіаційної та хімічної розвідки;
      - технологію проведення радіаційної та хімічної розвідки згідно з її характеристиками та класифікаціями;
      - правила застосування засобів зв'язку, інженерно-технічного устатковання, експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння;
      - засоби та умови протипожежного водопостачання;
      - порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання долікарської допомоги;
      - відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протиаварійного стану об'єктів.

1.4. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює спеціальну підготовку підпорядкованих працівників з питань радіаційної та хімічної розвідки.

2.2. Відповідає за професійну готовність відділення радіаційної та хімічної розвідки, збереження і справний стан приладів, спорядження, засобів та іншого майна служби радіаційної та хімічної розвідки під час чергування.

2.3. Забезпечує і контролює дотримання правил безпеки праці своїми безпосередніми підлеглими під час робіт з приладами, контрольними джерелами радіоактивного випромінювання, хімічними реактивами, засобами захисту.

2.4. Організовує і здійснює радіаційний та хімічний контроль у місцях дислокації особового складу загону, визначає заходи захисту.

2.5. Забезпечує постійну готовність відділення радіаційної та хімічної розвідки до проведення розвідки, хімзахисту і спецобробки при початкових умовах.

2.6. Проводить заняття з протирадіаційної та протихімічної підготовки з особовим складом.

2.7. Забезпечує і контролює готовність відділення радіаційної та хімічної розвідки, перевіряє знання і практичні навички особового складу чергової зміни, засобів радіаційної та хімічної безпеки під час проведення аварійно-рятувальних робіт, використання приладів індивідуального дозиметричного контролю, хімічного захисту та спеціальної обробки.

2.8. Проводить оцінку радіаційного і хімічного стану, визначає заходи безпеки особового складу чергової зміни та контролює їх дотримання в районі проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.9. Відповідає за збереження, справний стан майна та інженерно-технічного устатковання служби радіаційної та хімічної розвідки у черговій зміні, забезпечує його обслуговування, облік та ведення службової документації.

2.10. Відповідає за стан і безпечну експлуатацію котельного обладнання та установок, що працюють під тиском.

2.11. Веде облікову та оперативну документацію, у тому числі облік доз радіоактивного опромінення особового складу чергової зміни.

2.12. Проводить аналіз роботи відділення радіаційної та хімічної розвідки та контрольного посту газодимозахисної служби.

2.13. Готує інформацію начальнику служби радіаційної та хімічної розвідки і керівнику чергової зміни.

2.14. Керує діями відділення радіаційної та хімічної розвідки чергової зміни під час роботи, особисто очолює розвідку, дозиметричний контроль, спецобробку в складному радіаційному, хімічному та інженерному стані.

2.15. Взаємодіє із службами радіаційної та хімічної розвідки об'єктів, з підрозділами пожежної охорони в районі проведення аварійно-рятувальних робіт.

2.16. Бере участь у плануванні роботи чергової зміни загону, раціоналізаторській роботі.

2.17. Вивчає нормативні документи, довідкову методичну літературу з радіаційної та хімічної безпеки, характеристики хімічних виробництв, ядерних та радіаційних об'єктів, їх конструктивні та технологічні особливості, досвід ліквідації наслідків аварій та катастроф на таких об'єктах.

2.18. Підпорядковується начальнику служби радіаційної та хімічної розвідки, а в оперативному відношенні - керівнику чергової зміни, є безпосереднім начальником старшого інструктора радіаційної та хімічної розвідки, хіміків-дозиметристів у зміні.

2.19. За відсутності начальника служби радіаційної та хімічної розвідки виконує його обов'язки.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з радіаційної та хімічної розвідки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.