* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний електромеханік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації виконання електромеханічних робіт та обслуговування й ремонту електромеханічної системи діючих машин, механізмів, верстатів, двигунів, агрегатів і устаткування; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку; основи технології виробництва продукції підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації; порядок і методи планування та виконання електромеханічних робіт; систему планово-запобіжного ремонту; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вимоги раціональної організації праці під час виконання електромеханічних робіт; передовий вітчизняний та світовий досвід з обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію та керівництво роботами з обслуговування й ремонту електромеханічної системи діючих машин, механізмів, верстатів, двигунів, агрегатів і устаткування. Забезпечує постійний контроль за безперебійною й технічно правильною експлуатацією устаткування, утримання його в працездатному стані. Здійснює контроль за дотриманням технологічних процесів, впровадженням у виробництво прогресивних форм і методів виконання електромеханічних робіт. Організовує розроблення планів (графіків) оглядів, випробувань та профілактичних ремонтів електромеханічної системи устаткування, затверджує ці плани та контролює їх виконання. Керує розробленням нормативних матеріалів з ремонту електромеханічної системи устаткування, витрат матеріалів на ремонтно-експлуатаційні потреби, складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбання матеріалів та запасних частин. Організовує ведення обліку та аналізу поломок електромеханічної системи устаткування, розроблення та впровадження заходів щодо їх ліквідації та запобігання. Бере участь у підготовці пропозицій з модернізації устаткування, реконструкції, технічного переозброєння підприємства, впровадженні засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів. Бере участь в експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження та освоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, прийманні нового та відремонтованого устаткування. Забезпечує додержання правил і норм з охорони праці під час проведення ремонтних робіт електромеханічної системи устаткування, двигунів, агрегатів тощо. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час виконання електромеханічних робіт з ремонту устаткування, організації ремонтних робіт на основі механізації праці та впровадження передового досвіду, в розгляді раціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування та сприяє впровадженню прийнятих пропозицій. Керує підпорядкованими працівниками.