* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Головний електрик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації енергетичного обслуговування підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку; основи технології виробництва продукції підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи електричного устаткування, енергоспоживаючих установок, правила їх експлуатації; порядок і методи планування роботи електричного устаткування та проведення ремонтних робіт; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації електричного устаткування; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила приймання і здавання електричного устаткування після монтування й ремонту; вимоги раціональної організації праці під час експлуатації, ремонту й модернізації електричного устаткування; порядок розроблення норм витрат електричної енергії; порядок укладання договорів щодо забезпечення підприємства електроенергією; передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері енергетичного забезпечення виробництва; основи економіки та менеджменту, організацію виробництва, праці та управління; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво проектуванням систем для генерації, передавання та розподілення електричної енергії, систем для електричних двигунів та іншого електроустаткування. Організовує правильну експлуатацію та своєчасний ремонт електричних систем, двигунів та електроустаткування. Забезпечує безперебійну роботу всіх електросистем, розподільних мереж та комунікацій. Бере участь у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємства та його підрозділів, складанні технічних завдань на проектування нових та реконструкцію діючих енергоблоків. Забезпечує здійснення нагляду за контрольно-вимірювальними електротехнічними приладами, додержанням заданих параметрів з ефективного розподілення та використання електроенергії. Стежить за економним витрачанням електроенергії на підприємстві та у його підрозділах. Організовує та здійснює контроль за виготовленням, експлуатацією та обслуговуванням електричних систем, двигунів та електроустаткування, проведенням профілактичних та ремонтних робіт згідно із встановленими графіками. Організовує перевірку приладів обліку, контролю, захисту та автоматики. Організовує ведення обліку та аналізу аварій електричних систем та електроустаткування, розробляє та впроваджує заходи із запобігання аваріям, поломкам і підвищеному зносу устаткування. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи стосовно удосконалення електроустаткування, готує висновки по них і організовує впровадження прийнятих пропозицій. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці та безпечного виконання робіт. Керує підпорядкованими працівниками.