Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник навчально-тренувального центру атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань навчання, підвищення кваліфікації і тренажерної підготовки персоналу атомної електростанції; виробничу й організаційну структуру атомної електростанції, основні технологічні процеси й режими виробництва; устаткування атомної електростанції й основні принципи його роботи; положення про ліцензування підготовки персоналу атомних електростанцій України; ліцензійні вимоги до персоналу атомних електростанцій України; основи економіки, організації виробництва та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво організацією навчання і підготовки персоналу атомної електростанції; очолює роботу з підготовки і підтримки кваліфікації персоналу, від дії якого залежить безпечна експлуатація атомної електростанції. Організовує роботу із взаємодії структурних підрозділів атомної електростанції з навчально-тренувальним центром, спрямовує їх діяльність у навчальному процесі. Організовує підготовку й підтримку кваліфікації інструкторського складу навчально-тренувального центру, професійне навчання персоналу, що ліцензується, відповідно до індивідуальних програм підтримки кваліфікації. Здійснює керівництво розробленням навчальних планів, програм і методик навчання персоналу, бере участь у формуванні навчальних груп для навчання і тренажерної підготовки, використовуючи матеріали розслідувань, оглядів, аналізів аварій і відмов у роботі атомної електростанції. Контролює процеси навчання і тренування, бере участь у роботі комісій з перевірки знань і атестації персоналу, в аналізуванні аварій і відмов устаткування атомної електростанції. Здійснює контроль за виконанням програм зі створення, реконструкції і модернізації технічних засобів навчання: повномасштабних, аналітичних, локальних тренажерів, комп'ютерних навчальних систем, навчально-тренувальних лабораторій і майстерень. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп) з урахуванням вимог виробництва. Забезпечує розроблення програм підготовки і підтримки кваліфікації відповідального оперативного персоналу, на підготовку якого потрібна ліцензія Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою, Мінекології та природних ресурсів України, а також для інструкторів навчально-тренувального центру. Контролює якість занять, що проводяться, дотримання термінів навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення встановленої документації, очолює роботу з удосконалення форм й методів професійної підготовки й підтримки кваліфікації персоналу відповідно до вимог експлуатуючої організації. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін та доповнень до чинних інструкцій, правил, норм. Сприяє вивченню і використанню в діяльності атомної електростанції інформаційних матеріалів з досягнень науки й техніки, передового виробничого досвіду в атомній енергетиці. Організовує підбір кадрів інструкторського складу, що здійснює і забезпечує підготовку персоналу атомної електростанції. Здійснює керівництво діяльністю навчально-тренувального центру, створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності персоналу навчально-тренувального центру в досягненні високих результатів роботи, надає підтримку й забезпечує поширення творчих починань, проводить виховну роботу в колективі. Керує працівниками навчально-тренувального центру.