* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи вищої кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 7 років. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи I кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи II кваліфікаційної категорії. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Лікар повітряного судна авіації МНС та рятувально-парашутно-десантної групи. Повна вища освіта за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа" за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Спеціалізація за фахом "Медицина невідкладних станів" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативно-правові документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я; організацію служби швидкої та невідкладної медичної допомоги і санітарної авіації; основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність лікаря повітряних суден авіації МНС та рятувально-парашутно-десантних груп; класифікацію хвороб; клініку, сучасні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань органів та систем людини; методи інтенсивної терапії і реанімації, що застосовуються на етапі доставлення до лікувального закладу при критичних станах, зумовлених гострими захворюваннями та нещасними випадками; особливості проведення реанімації у дітей і новонароджених; умови відмови від проведення реанімаційних заходів; організацію надання медичної допомоги потерпілим при масових ураженнях (катастрофах); правила асептики та антисептики; правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає першу лікарську та невідкладну кваліфіковану медичну допомогу постраждалим на борту повітряних суден авіації МНС та в складі рятувально-парашутно-десантних груп МНС під час надзвичайних ситуацій. Обґрунтовує встановлений діагноз, визначає необхідність проведення спеціальних методів обстеження, показання щодо транспортування хворого або потерпілого до лікувального закладу, визначає першочерговість госпіталізації при масових ураженнях (катастрофах), забезпечує транспортування до лікувального закладу. Застосовує сучасні методи діагностики та лікування. Веде медичну документацію. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного персоналу. Сприяє поширенню медичних знань серед особового складу авіаційних та рятувально-парашутно-десантних підрозділів МНС. Постійно удосконалює свій професійний рівень.