Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник регенерації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника регенерації 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес регенерації; схему дільниці, яка обслуговується; суть фізико-хімічних процесів осадження, розчинення, хлорування, електролізу та способи їх регулювання; кінематичні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів; параметри технологічного режиму та правила контролю і регулювання процесу; фізико-хімічні властивості продуктів регенерації та готової продукції; методику проведення аналізів та методику проведення розрахунків; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; методи проведення профілактичного огляду устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес регенерації носія срібного каталізатора, осаджувальної ванни у виробництві волокна нітрон, сірковуглецю, ртуті електрохімічним методом. Розраховує концентрації розчинів натрієвого лугу, кухонної солі та азотнокислого натрію, добавок компонентів осаджувальної ванни за результатами хімічних аналізів, об'єму осаджувальної ванни, яка потрібна для прядіння, витрати лугу та виходу сірковуглецю. Обліковує надходження та витрати сировини і матеріалів та вихід готового продукту. Контролює та регулює процес регенерації сірковуглецю, осаджувальної ванни, кристалізації сульфату натрію з осаджувальної ванни та безперебійного постачання прядильних машин осаджувальною ванною. Контролює повноту витягання ртуті із шламу на всіх стадіях процесу. Промиває кварцові фільтри. Обслуговує ртутні електролізери та інше устаткування, а також контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації. Керує робочими, які зайняті обслуговуванням апаратів типу "Лургі", та всієї дільниці кислотної станції. Зупиняє та пускає в роботу відцентрові насоси, вакуум-насоси, приймальні та напірні чани осаджувальної ванни. Виявляє та усуває несправності устаткування та комунікацій всієї дільниці. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.