Категорія - Робітники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Дозиметрист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: законодавство України у сфері цивільного захисту; положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних підрозділах; правила охорони праці під час проходження і несення служби; тактико-технічні характеристики спеціальної техніки, спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено підрозділ; технології ліквідації надзвичайних ситуацій за їх характеристиками та класифікаціями; завдання і можливості ланки (відділення), основні види, властивості, джерела і вражаючи фактори радіоактивних випромінювань та сильнодіючих отруйних речовин; технічні характеристики, будову, принципи дії і правила роботи з наявними приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю, засобів індивідуального захисту і спецобробки; особисті правила роботи у зонах зараження радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами при проведені аварійно-рятувальних робіт в умовах аварій, катастроф, стихійних лих, пожеж; правила безпеки при роботі з наявними приладами та заходи радіаційної і хімічної безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт; правила застосування засобів зв'язку, аварійно-рятувального обладнання та його експлуатації; сигнали та порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання долікарської допомоги.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує належний стан закріпленого спеціального устатковання, приладів радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю та спостереження, засобів індивідуального захисту, спецобробки, зв'язку та переговорних пристроїв. Визначає зони радіаційного (хімічного) зараження у тому числі із застосуванням навігаційної апаратури (компас, гірокомпас тощо) та наносить їх на мапу місцевості Проводить технічне обслуговування приладів, апаратури засобів індивідуального захисту та спеціального устатковання. Проводить санітарну обробку особового складу, дегазацію, дезінфекцію та дезінсекцію одягу, устатковання та техніки. Виконує першочергові аварійно-рятувальні роботи, локалізацію і ліквідацію джерел радіаційного і хімічного впливу та гасіння пожеж на зараженій території. Надає долікарську допомогу потерпілим.