Інструкція для посади "Дозиметрист", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дозиметрист" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України у сфері цивільного захисту;
      - положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних підрозділах;
      - правила охорони праці під час проходження і несення служби;
      - тактико-технічні характеристики спеціальної техніки, спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено підрозділ;
      - технології ліквідації надзвичайних ситуацій за їх характеристиками та класифікаціями;
      - завдання і можливості ланки (відділення), основні види, властивості, джерела і вражаючи фактори радіоактивних випромінювань та сильнодіючих отруйних речовин;
      - технічні характеристики, будову, принципи дії і правила роботи з наявними приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю, засобів індивідуального захисту і спецобробки;
      - особисті правила роботи у зонах зараження радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами при проведені аварійно-рятувальних робіт в умовах аварій, катастроф, стихійних лих, пожеж;
      - правила безпеки при роботі з наявними приладами та заходи радіаційної і хімічної безпеки при виконанні аварійно-рятувальних робіт;
      - правила застосування засобів зв'язку, аварійно-рятувального обладнання та його експлуатації;
      - сигнали та порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію;
      - порядок та засоби надання долікарської допомоги.

1.4. Дозиметрист призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дозиметрист підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дозиметрист керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дозиметрист під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує належний стан закріпленого спеціального устатковання, приладів радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного і газоаналітичного контролю та спостереження, засобів індивідуального захисту, спецобробки, зв'язку та переговорних пристроїв.

2.2. Визначає зони радіаційного (хімічного) зараження у тому числі із застосуванням навігаційної апаратури (компас, гірокомпас тощо) та наносить їх на мапу місцевості Проводить технічне обслуговування приладів, апаратури засобів індивідуального захисту та спеціального устатковання.

2.3. Проводить санітарну обробку особового складу, дегазацію, дезінфекцію та дезінсекцію одягу, устатковання та техніки.

2.4. Виконує першочергові аварійно-рятувальні роботи, локалізацію і ліквідацію джерел радіаційного і хімічного впливу та гасіння пожеж на зараженій території.

2.5. Надає долікарську допомогу потерпілим.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дозиметрист має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дозиметрист має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дозиметрист має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дозиметрист має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дозиметрист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дозиметрист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дозиметрист має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дозиметрист має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дозиметрист має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дозиметрист несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дозиметрист несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дозиметрист несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дозиметрист несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дозиметрист несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дозиметрист несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дозиметрист несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.