Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Технік з інвентаризації нерухомого майна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинні нормативно-методичні документи з питань технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного стану та вартості, організацію і технологію виробництва, правила внутрішнього розпорядку, охорони праці, експлуатацію геодезичних інструментів тощо.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах, селищах міського типу та селах. Обміряє та обстежує конструктивні елементи будинків, будівель та споруд. Складає ескізи та абриси на земельні ділянки, будинки, будівлі, електричні мережі, водопроводи, каналізацію, централізоване теплопостачання. Обміряє території парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок і їх угідь. Викреслює плани, визначає вартість нерухомого майна. Вносить зміни в технічну документацію та готує повідомлення про зміни, виготовляє технічні паспорти. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Бере участь у звірянні вимірювальних інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також у повірці геодезичних інструментів та приладів. Систематично підвищує науково-технічний і професійний рівень, вносить пропозиції щодо поліпшення організації виробництва і праці створення найбільш комфортних умов для виконання робіт.