Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Начальник водосховища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробничої діяльності; будову та технічний стан усіх споруд водосховища; гідрометричне обладнання та прилади; основи економіки, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання виробничих завдань, утримання в справному стані та правильну технічну експлуатацію гідротехнічних споруд водосховища, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосної та фільтрувальної станцій. Забезпечує належний санітарний стан водосховища і території зон санітарної охорони. Контролює виконання правил технічної експлуатації споруд, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Забезпечує ліквідацію аварій та пошкоджень на насосних, фільтрувальних станціях, інших гідротехнічних спорудах. Контролює виконання персоналом правил технічної експлуатації, терміни виконання завдань, ведення первинної документації, журналу виявлених дефектів виробничого процесу. Забезпечує навчання робітників, підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил охорони праці та протипожежного захисту.