Категорія - Професіонали |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією інженера з інвентаризації нерухомого майна I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у частині: технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного стану, нормативи трудових витрат та їх вартості, організацію і технологію виробництва, правила внутрішнього розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах, селищах міського типу та селах. Обміряє та обстежує конструктивні елементи будинків складної конфігурації, будівель та споруд. Складає ескізи та абриси на земельні ділянки, будинки, будівлі, електричні мережі, водопроводи, каналізацію, централізоване теплопостачання. Обміряє території парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок і їх угідь. Викреслює плани, визначає вартість нерухомого майна. Вносить зміни в технічну документацію та підготовляє повідомлення про зміни, виготовляє технічні паспорти, користується комп'ютерною технікою. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Бере участь у звірянні вимірювальних інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також у повірці геодезичних інструментів та приладів. Систематично підвищує науково-технічний і професійний рівень, вносить пропозиції щодо поліпшення організації виробництва і праці створення найбільш комфортних умов для виконання робіт.