Інструкція для посади "Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; стаж роботи за професією інженера з інвентаризації нерухомого майна I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, та інші нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у частині: технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного стану, нормативи трудових витрат та їх вартості, організацію і технологію виробництва, правила внутрішнього розпорядку, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах, селищах міського типу та селах.

2.2. Обміряє та обстежує конструктивні елементи будинків складної конфігурації, будівель та споруд.

2.3. Складає ескізи та абриси на земельні ділянки, будинки, будівлі, електричні мережі, водопроводи, каналізацію, централізоване теплопостачання.

2.4. Обміряє території парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок і їх угідь.

2.5. Викреслює плани, визначає вартість нерухомого майна.

2.6. Вносить зміни в технічну документацію та підготовляє повідомлення про зміни, виготовляє технічні паспорти, користується комп'ютерною технікою.

2.7. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.8. Бере участь у звірянні вимірювальних інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також у повірці геодезичних інструментів та приладів.

2.9. Систематично підвищує науково-технічний і професійний рівень, вносить пропозиції щодо поліпшення організації виробництва і праці створення найбільш комфортних умов для виконання робіт.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.