Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 5-го розряду (виробництво карбаміду)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; суть технологічних процесів; фізико-хімічні властивості абсорбуючих рідин та готового продукту; будову та конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; правила та способи контролю та регулювання процесів, які обслуговуються, правила та методику проведення розрахунків, які передбачені технологією; правила вимикання та вмикання устаткування під час зупинки системи на ремонт і пуск її в роботу; технічні умови на сировину та готовий продукт, правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес абсорбції в умовах вибухонебезпечних та шкідливих сумішей з підвищеним тиском в апаратах колонного типу. Веде технологічний процес десорбції та гідролізу слабких розчинів вуглеамонійних солей і розчинів карбаміду. Здійснює перевірку герметичності абсорбційних та десорбційних систем, прийняття газів з установки ректифікації та їх очищення аміачною водою та розчином карбаміду. Веде спостереження за роботою абсорбційної та десорбційної систем. Контролює та регулює зрошення тарілок в абсорбері та десорбері, температуру і тиск в абсорбційній та десорбційній системах, концентрацію газів та інших параметрів технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Регулює процеси з пульта дистанційного керування, який обладнаний контрольно-вимірювальними та реєструючими приладами, або вручну. Провадить поглинання, очищення вхідних газів від аміаку, двоокису вуглецю і карбаміду. Обслуговує гідролізер, десорбери першого та другого ступеня, підігрівники та холодильники, які входять до схеми абсорбції та гідролізу. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування.