Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Дріжджовик 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дріжджовика 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи вимірювання температури дріжджів, визначення їх кислотності і підіймальної сили; способи та правила дозування рідких дріжджів і дріжджового молочка, їх значення для приготування хліба; методи органолептичного контролю виробництва рідких дріжджів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес розмноження та вирощування дріжджів біохімічним методом для вироблення хліба понад 10 т за зміну. Стерилізує живильні середовища для рідких дріжджів та заквасок. Контролює охолодження та зацукровування. Готує рідкі дріжджі, заварки та затори для виробництва поліпшених заварних сортів хліба. Активізує пресовані дріжджі. Контролює консистенцію, якість дріжджів та дріжджового молочка, їх температуру. Визначає кислотність і підіймальну силу дріжджів. Відбирає проби, дозує, відпускає дріжджі на виробництво. Виконує контрольні аналізи. Обслуговує устаткування дріжджового цеху. Регулює погодинний режим дозування живильних середовищ, води та повітря. Підтримує встановлену температуру, густину та кислотність середовища. Проводить санітарне оброблення всіх місткостей. Веде облік, контроль за чистотою устаткування, посуду, інвентаря.