Інструкція для посади "Дріжджовик 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дріжджовик 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дріжджовика 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи вимірювання температури дріжджів, визначення їх кислотності і підіймальної сили;
      - способи та правила дозування рідких дріжджів і дріжджового молочка, їх значення для приготування хліба;
      - методи органолептичного контролю виробництва рідких дріжджів.

1.4. Дріжджовик 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дріжджовик 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дріжджовик 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дріжджовик 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розмноження та вирощування дріжджів біохімічним методом для вироблення хліба понад 10 т за зміну.

2.2. Стерилізує живильні середовища для рідких дріжджів та заквасок.

2.3. Контролює охолодження та зацукровування.

2.4. Готує рідкі дріжджі, заварки та затори для виробництва поліпшених заварних сортів хліба.

2.5. Активізує пресовані дріжджі.

2.6. Контролює консистенцію, якість дріжджів та дріжджового молочка, їх температуру.

2.7. Визначає кислотність і підіймальну силу дріжджів.

2.8. Відбирає проби, дозує, відпускає дріжджі на виробництво.

2.9. Виконує контрольні аналізи.

2.10. Обслуговує устаткування дріжджового цеху.

2.11. Регулює погодинний режим дозування живильних середовищ, води та повітря.

2.12. Підтримує встановлену температуру, густину та кислотність середовища.

2.13. Проводить санітарне оброблення всіх місткостей.

2.14. Веде облік, контроль за чистотою устаткування, посуду, інвентаря.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дріжджовик 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дріжджовик 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дріжджовик 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дріжджовик 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дріжджовик 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дріжджовик 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дріжджовик 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дріжджовик 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дріжджовик 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дріжджовик 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.