* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Редактор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва; розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії; досягнення в галузі режисури національного та світового кіномистецтва; перспективи розвитку кіномистецтва; технологію фільмовиробництва; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; авторське право і трудове законодавство; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує і спрямовує творчий процес створення кінофільмів з метою забезпечення їх високого художнього рівня і документальної правдивості. Бере участь у розробленні поточних і перспективних тематичних планів, залучає авторів до написання сценаріїв до кінофільмів. Підбирає літературний матеріал і авторські заявки, котрі можуть бути основою для написання сценаріїв. Подає постійну творчу допомогу автору сценарію. Досконало вивчає фактичний матеріал, на основі якого будується сценарій. Працює з консультантами фільму. Здійснює контроль за поданням сценарію у встановлений строк і забезпечує своєчасність письмових відповідей автору. Подає разом з автором закінчений літературний сценарій на розгляд керівництву студії і за результатами обговорення готує письмовий висновок про сценарій. Рекомендує кандидатури кінорежисерів для роботи над літературним сценарієм. Бере участь у розробці і обговоренні режисерського сценарію. Готує письмовий висновок про режисерський сценарій. Досягає творчої відповідності режисерського сценарію затвердженому літературному сценарію, а також найбільш доцільного виробничого вирішення фільму згідно з цим сценарієм. Бере участь у створенні і обговоренні постановницького проекту, у виборі та оцінці акторських проб і відзнятого матеріалу. Здійснює систематичний контроль за зйомками фільму з метою здійснення зйомок відповідно до літературної основи і режисерської розробки та у межах затвердженого корисного метражу по фільму. Бере участь у перегляді відзнятого матеріалу і виборі дублів. Інформує керівництво про порушення виробничо-економічних нормативів, затверджує дикторські тексти. Контролює своєчасне і правильне внесення до картини необхідних змін у відповідності з рекомендаціями художньої ради. Бере участь у перегляді і обговоренні готового фільму. Погоджує в монтажно-тонувальному періоді всі сценарні поправки і скорочення корисного метражу як в окремих епізодах, так і в цілому по фільму. Складає письмовий висновок, анотацію, лібрето по готовому фільму.