Категорія - Керівники |  Галузь - Видобування нафти та природного газу
Інструкція для посади "Начальник зміни інженерно-технологічної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного керування виробництвом; організацію розроблення виробничих завдань на підприємстві; технологію виробничого процесу; устаткування виробничих об'єктів і правила їх технічної експлуатації; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання робіт відповідно до встановленої технології виробничого процесу. Оперативно керує діяльністю виробничих бригад, цехів з видобування нафти і газу. Забезпечує підтримання пластового тиску, підготовку і перекачування нафти, цехів бази виробничого обслуговування із забезпечення ритмічної роботи основного виробництва і виконання графіка будівництва свердловин. Здійснює розроблення оперативних завдань цехам бази виробничого обслуговування, підтримки пластового тиску, контролює їх виконання. Вживає заходів щодо запобігання порушенням ходу виробничих процесів у бурінні, освоєнні (випробуванні) свердловин, видобуванні нафти і газу, організовує чіткі та узгоджені дії допоміжних підрозділів і служб. Здійснює постійний контроль за станом фонду свердловин та вживає заходів щодо своєчасного введення їх в експлуатацію. Контролює забезпечення виробничих об'єктів устаткуванням, матеріалами, інструментом, запасними частинами, всіма видами транспорту. Організовує роботу з випробування свердловин. В оперативному порядку визначає першочергове виділення транспорту. Контролює раціональне використання транспорту, спецтехніки цехами підприємства і своєчасне відправлення виробничих бригад на об'єкти. Організовує складання щодобового зведення про результати виконання завдань з видобутку нафти і газу, будівництва свердловин; вживає оперативних заходів щодо ліквідації аварій та ускладнень.