Інструкція для посади "Начальник зміни інженерно-технологічної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни інженерно-технологічної служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного керування виробництвом;
      - організацію розроблення виробничих завдань на підприємстві;
      - технологію виробничого процесу;
      - устаткування виробничих об'єктів і правила їх технічної експлуатації;
      - організацію оперативного обліку виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - законодавство з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник зміни інженерно-технологічної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни інженерно-технологічної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни інженерно-технологічної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни інженерно-технологічної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання робіт відповідно до встановленої технології виробничого процесу.

2.2. Оперативно керує діяльністю виробничих бригад, цехів з видобування нафти і газу.

2.3. Забезпечує підтримання пластового тиску, підготовку і перекачування нафти, цехів бази виробничого обслуговування із забезпечення ритмічної роботи основного виробництва і виконання графіка будівництва свердловин.

2.4. Здійснює розроблення оперативних завдань цехам бази виробничого обслуговування, підтримки пластового тиску, контролює їх виконання.

2.5. Вживає заходів щодо запобігання порушенням ходу виробничих процесів у бурінні, освоєнні (випробуванні) свердловин, видобуванні нафти і газу, організовує чіткі та узгоджені дії допоміжних підрозділів і служб.

2.6. Здійснює постійний контроль за станом фонду свердловин та вживає заходів щодо своєчасного введення їх в експлуатацію.

2.7. Контролює забезпечення виробничих об'єктів устаткуванням, матеріалами, інструментом, запасними частинами, всіма видами транспорту.

2.8. Організовує роботу з випробування свердловин.

2.9. В оперативному порядку визначає першочергове виділення транспорту.

2.10. Контролює раціональне використання транспорту, спецтехніки цехами підприємства і своєчасне відправлення виробничих бригад на об'єкти.

2.11. Організовує складання щодобового зведення про результати виконання завдань з видобутку нафти і газу, будівництва свердловин; вживає оперативних заходів щодо ліквідації аварій та ускладнень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни інженерно-технологічної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни інженерно-технологічної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.