Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ізоляції та захисту від перенапруг - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази органів вищого рівня; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо вимірювань та випробувань високовольтного устаткування мереж; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; Правила Держнаглядохоронпраці (у межах для даної посади); Правила влаштування електроустановок; положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; обсяги і норми випробувань електроустаткування; конструкцію високовольтного устаткування, характеристики його ізоляції та допустимі режими роботи; конструкцію, технічні характеристики, принцип налагодження та експлуатації апаратури, призначеної для захисту від перенапруг; методи випробувань і вимірювань високовольтного устаткування; прилади і апаратуру, що застосовуються для випробувань і вимірювань; електричну схему первинної комутації електричних мереж; діючі інструкції та інші документи за профілем діяльності служби; передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає плани й організовує проведення вимірювань і випробувань високовольтного устаткування електричних мереж. Оброблює і аналізує результати вимірювань і випробувань, підготовляє висновки про стан електроустаткування. Бере участь у проведенні досліджень з поліпшення експлуатації, підвищення надійності і економічності роботи високовольтного устаткування. Здійснює нагляд за станом ізоляції електроустаткування. Бере участь в аналізі причин аварій і пошкоджень електроустаткування, пов'язаних з електричними і тепловими пробоями або ослабленням ізоляції, у розробленні заходів, спрямованих на запобігання аваріям. Проводить розрахунок і вибір апаратури та схем розміщення захисту від атмосферних перенапруг на лініях електропередачі та підстанціях; здійснює контроль за дотриманням цих схем. Контролює проведення ремонту ізоляції електроустановок і засобів захисту від атмосферних перенапруг, організовує роботи з модернізації та ремонту високовольтних пересувних і стаціонарних лабораторій. Бере участь у роботі з атестації робочих місць. Бере участь у навчанні персоналу, пов'язаного з обслуговуванням електроустановок за профілем служби.