* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник теплоутилізації 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила обслуговування котлів-утилізаторів, деаераційних установок; схему трубопроводів; хімічний склад живильної води; призначення контрольно-вимірювальних приладів; прийоми робіт; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує деаераційні колонки, живильні та продувальні баки, барбатери, насоси. Продуває котли-утилізатори та водомірну апаратуру. Контролює роботу деараційної установки, якість живильної води; рівень води в котлах. Регулює подачу води в котли-утилізатори. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.