* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; будову та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування; контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики; схему комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини; властивості каталізатора, готового продукту та теплоносіїв; вимоги до вихідної сировини, напівфабрикатів та готової продукції; асортимент продукції, яка випускається; правила відбору проб, методи проведення аналізів та розрахунку рецептур; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила користування засобами автоматичного регулювання та контролю; світлотехнічний режим для кожного сорту емульсії; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії технологічного процесу синтезу аміаку і технологічного процесу на аміачно-холодильній установці до одержання готового продукту з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням вибухонебезпечних та отруйних речовин, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Підтримує заданий склад циркуляційного газу на вході в колону синтезу аміаку. Керує роботою аміачного компресора, підгримує тиск в апаратах відділення синтезу та в аміачно-холодильній установці в межах регламентного. Контролює та регулює процеси за результатами аналізів та контрольно-вимірювальних приладів. У разі потреби здійснює перехід на резервне устаткування. Запобігає причинам відхилень від установлених норм технологічного режиму, виявляє та усуває їх. Відбирає проби, перевіряє фільтри, апарати, рівномірні колонки на наявність в них масла. Виконує простий ремонт устаткування.