Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Готувач активних мас 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип дії та регулювання агрегатів з приготування пастоподібних та порошкоподібних активних та електропровідних мас одного-двох типів та живильників устаткування, яке обслуговує; призначення та правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів середньої складності; правила завантаження та розвантаження камерних і вакуумних сушил; способи просівання та дозування компонентів; температурний режим термооброблення матеріалів; призначення, властивості, правила зберігання та транспортування вихідної сировини та кінцевого продукту; правила поводження з лугами та електролітами, які застосовує в процесі роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує пастоподібні, порошкоподібні активні та електропровідні маси під керівництвом готувача активних мас більш високої кваліфікації. Просіває металеві порошки та інші матеріали на механічних вібраційних ситах різної конструкції. Сушить гідрат закису нікелю в сушильних агрегатах. Термообробляє матеріали в електропечах. Дозує електропровідні компоненти під час завантаження агрегатів для готування активних мас. Керує механізмами та обслуговує устаткування: змішувачі, мішалки, дисмембраторні та стрижневі млини, вальці, варильні котли, вібраційні сита, електропечі та інші агрегати, які використовує для готування різних видів пастоподібних та порошкоподібних активних мас. Розфасовує готову масу. Веде журнал реєстрації виконання технологічного процесу.