Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації устаткування атомної електростанції II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, регламенти, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи, принцип дії устаткування атомної електростанції; технологічні схеми устаткування атомної електростанції та режими його експлуатації; технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції; призначення, будову, принцип дії, місця установок, зони дії систем автоматики, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлених на устаткуванні; систему нарядів та допусків для проведення робіт; правила його технічної експлуатації, систему планово-запобіжного ремонту; порядок розробки та оформлення технічної документації; правила виведення устаткування в ремонт і приймання його після ремонту, монтажу і налагодження електричних станцій і мереж; правила безпечного ведення робіт, ядерної безпеки, радіаційної безпеки, пожежної безпеки атомних електростанцій; правила й норми з питань безпеки в атомній енергетиці; інструкцію з розслідування і обліку порушень в роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань; положення з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві; передовий світовий та вітчизняний досвід у галузі експлуатації устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну, безпечну та економічну роботу устаткування відповідно до вимог чинної в атомній енергетиці нормативно-технічної документації; веде постійне спостереження за технічним станом і роботою устаткування відповідно до правил технічної експлуатації, інструкцій та інших чинних законодавчих, нормативних, міжгалузевих і галузевих документів. Координує роботу підрозділів атомної електростанції в межах своїх повноважень під час виникнення режимів ядерної небезпеки. Вживає заходів щодо відновлення нормальних умов експлуатації устаткування; забезпечує технічний стан систем безпеки згідно з регламентами. Проводить технологічне перемикання в схемах устаткування, підтримує заданий режим роботи систем та устаткування, періодично проводить обходи і огляди устаткування та робочих місць, визначає дефекти в роботі устаткування для подальшого їх усунення ремонтним персоналом; бере участь у складанні дефектних відомостей, програм, технічних рішень на ремонт і реконструкцію устаткування атомної електростанції. Контролює виконання графіка ремонтних робіт, технічного обслуговування, налагодження та випробувань устаткування, перевірки захистів і блокування; проводить огляди устаткування атомної електростанції. Здійснює організаційно-технічне керівництво та контроль за виконанням робіт з випробування та регулювання устаткування, підготовці і виведенню в ремонт, бере участь у його прийманні з ремонту та монтажу. Контролює правильність ведення робіт за нарядами й допусками, здійснює допуск персоналу до проведення ремонтно-налагоджувальних робіт; забезпечує робочі місця персоналу технічною і експлуатаційною документацією, ознайомлення персоналу зі змінами, доповненнями у виробничих інструкціях та технологічних схемах. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і відмов у роботі устаткування, порушень та нещасних випадків, у проведенні протиаварійного й протипожежного тренування; контролює та забезпечує правильність ведення оперативної документації персоналом.