Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника групи станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, законодавство України та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, що регулюють роботу групи станцій зв’язку, Дисциплінарний статут; види техніки, її призначення, будову та технічні можливості; основи бойового застосування та порядок розгортання техніки станцій зв’язку; планування бойового застосування станцій зв’язку; основні заходи щодо забезпечення оперативності та безпеки зв’язку на розгорнутих станціях та лініях зв’язку; умови зберігання та експлуатації технічних засобів зв’язку; правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки; форми та методи навчання та виховання особового складу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та координує роботу групи станцій з окремо визначених питань на певному напрямі роботи відповідно до наказів та розпоряджень керівництва, підтримуючи параметри роботи станцій у межах встановлених норм. Контролює дотримання вимог керівних документів, нормативних актів, інструкцій та правил технічної експлуатації апаратури станцій, забезпечуючи їх функціонування та безпеку зв’язку. Забезпечує підтримання належного технічного стану, працездатності та комплектності матеріально-технічної бази. Організовує своєчасне та якісне проведення регламентних робіт на апаратурі зв’язку, виявлення та усунення неполадок. Забезпечує зберігання матеріальної частини станцій, своєчасне поповнення необхідними запасами. Аналізує показники роботи станцій та причини збоїв у роботі апаратури зв’язку. Бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення технічної бази станцій та підвищення ефективності роботи, організовує та контролює їх виконання. Забезпечує удосконалення та впровадження нових технічних засобів зв’язку, вжиття заходів щодо забезпечення вимог охорони, запобігання аваріям та зниженню якості зв’язку. В окремих випадках, за відсутності начальника групи станцій, здійснює керування розгортанням (згортанням) роботи станцій, забезпечуючи стійку роботу заданих зв’язків. Організовує та координує роботу з охорони станцій зв’язку. Контролює своєчасність забезпечення нормативними, інструктивними, довідковими та іншими інформаційними матеріалами, необхідними для виконання певних завдань на певному напрямі роботи. Сприяє підвищенню технічної кваліфікації особового складу, організовує та проводить навчання правилам експлуатації та обслуговування апаратури зв’язку. Контролює дотримання заходів безпеки під час навчань і роботи з технічними засобами та озброєнням. Організовує та контролює ведення експлуатаційно-технічної документації, облік, складання та своєчасне подання встановленої звітності про діяльність групи станцій зв’язку.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності планування та використання вузла зв’язку під час виконання поставлених завдань та проведення занять і навчань; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами та документацією, необхідною для виконання посадових завдань та обов’язків.